Beschermingsbewind - Advies bij Schulden | Gratis advies
Hét betrouwbare gratis
adviesbureau bij schulden

Beschermingsbewind

Er kan van alles gebeuren waardoor jij niet langer zelf in staat bent om jouw financiën op de juiste manier te beheren. Ook kan het zijn dat je schulden zo hoog zijn opgelopen dat je simpelweg niet meer weet welke stappen je kan ondernemen om uit deze uitzichtloze situatie te komen. In sommige gevallen kan beschermingsbewind dan een oplossing zijn.

Wanneer beschermingsbewind?

Als eerste is het belangrijk om te weten in welke gevallen, beschermingsbewind kan worden verzocht. Volgens de wet kan dit in geval van de volgende situaties:

  • Niet in staat zijn jouw financiële belangen te behartigen door de lichamelijke of geestelijke toestand;
  • Er is sprake van problematische schulden of onnodig geld uitgeven (verkwisting).

Als er sprake is van een van de bovenstaande situaties, is het dus mogelijk om een verzoek tot beschermingsbewind in te dienen. Dit doe je bij de kantonrechter. Het verzoek mag door verschillende personen worden ingediend, zo mogen onder andere je echtgenoot/echtgenote, je familieleden, voogd, curator of mentor het verzoek indienen. Ook in het mogelijk dat de instelling waar je zorg of begeleiding van ontvangt dit voor jou doet.

Bevoegd tot bewindvoerder

Veel mensen denken bij bewindvoerders aan de bedrijven die deze functie als professionals uitvoeren. Echter zijn er ook anderen die als bewindvoerder mogen optreden, dit zijn de niet-professionele bewindvoerders.

Zo mogen in principe de personen die het verzoek tot beschermingsbewind indienen, ook jouw bewindvoerder worden. Het komt dan ook met regelmaat voor dat familieleden optreden als bewindvoerders.

Wat doet een bewindvoerder?

Een bewindvoerder zal aan het begin van het bewind, een budgetplan aanmaken. In dit budgetplan staan alle inkomsten en uitgaven die jij hebt en wat er onderaan de streep overblijft. Vervolgens zal er ook wekelijks leefgeld worden uitbetaald zodat jij jezelf kan blijven voorzien in je basisbehoeften.

Voor het leefgeld zal een rekening worden geopend, de leefgeldrekening. Daarnaast zullen de inkomsten worden ontvangen en de uitgaven betaald vanuit de beheerrekening. Alleen de bewindvoerder heeft toegang tot deze rekening.

Uiteindelijk zal de bewindvoerder, naast het betalen van de vaste lasten, kijken wat er in jouw situatie aan de hand is en waar behoefte aan is. Zo kan het zijn dat in het geval van problematische schulden, de bewindvoerder contact opneemt met de schuldeisers en zal proberen afspraken met hen te maken. Dit allemaal om er voor te zorgen dat jij van je schulden af zal komen.

Centraal Curatele en Bewindsregister

Als onderdeel van het beschermingsbewind, kan jouw bewind ook worden ingeschreven in het Centraal Curatele en Bewindsregister (CCBR).

Met behulp van dit register kunnen partijen zoals verkopers van het door jou bestelde product of ander goed, kijken of jij onder bewind staat of niet. Gedurende het bewind zijn bewindvoerders verplicht om goedkeuring te geven voor het kopen van goederen. Zo weet de verkoper dus of jij toestemming moet krijgen of niet. Als de verkoper niet het register raadpleegt of wel raadpleegt en toch met jou de overeenkomst aangaat, kan de bewindvoerder deze overeenkomst vernietigen.

Het betekent niet dat elk willekeurig persoon jou kan vinden in het register. Voor het vinden van een persoon zijn de juiste geboortedatum en achternaam nodig. Wees dus voorzichtig met het vrijgeven van deze informatie aan anderen.

Wat kost een bewindvoerder?

De kosten van het beschermingsbewind kunnen variëren. Zo wordt er onderscheid gemaakt in onder andere gezinssamenstelling en of er sprake is van problematische schulden of niet.

Daarnaast is het afhankelijk van jouw inkomen of jij de kosten van de bewindvoerder zelf moet betalen. Het is in sommige gevallen ook mogelijk om bijzondere bijstand te ontvangen voor de kosten van het bewind.

Is een bewindvoerder nodig in jouw situatie?

Heb jij vragen over beschermingsbewind? Neem gerust contact met ons op en dan kunnen wij samen met jou kijken wat beschermingsbewind kan betekenen in jouw situatie.


Contact opnemen Gelijk bellen
Whatsapp