Deurwaarders - Advies bij Schulden
Hét betrouwbare gratis
adviesbureau bij schulden

Deurwaarders

Ontvang je veel brieven van incassobureau’s? Staat er nu al weer een deurwaarder bij je voor de deur? Heb je de rekening nog niet betaald, omdat je eigenlijk geen idee hebt wat al die kosten zijn die zij extra in rekening brengen? Of betaal je juist maar, omdat je toch niet weet wat het allemaal inhoudt en je denkt ‘het zal wel goed zijn’? Wat als ik je nu vertel dat het niet altijd goed is? Incassobureau’s brengen vaak allemaal hoge kosten in rekening die zij eigenlijk helemaal niet mogen doorberekenen!

Het incassobureau

Heb je een rekening niet betaald dan belandt deze vaak eerst bij een incassobureau. Dit is de eerste mogelijkheid voor een schuldeiser om alsnog een betaling te kunnen ontvangen. In Nederland mag iedereen een incassobureau beginnen, het is geen beschermd beroep. Zo’n incassobureau heeft geen zogenoemde dwangmiddelen, het mag eigenlijk niks bijzonders doen. Een incassobureau kan je mailen, appen, bellen en sms’en. Ze kunnen geen beslag leggen op inkomen, bank of inboedel.

Het voornaamste doel van een incassobureau is zorgen dat jij betaalt, zodat zij ook betaald worden. Incassobureau’s werken namelijk vaak op basis van no-cure-no-pay. Als jij niet betaalt, krijgen zij ook niet betaald. Daarom trekken ze vaak alles uit de kast om ervoor te zorgen dat je gaat betalen. Dreigende nep concept-dagvaardingen geschreven uit naam van een niet bestaande advocaat zijn helaas geen uitzondering. Dreigende telefoontjes, briefpapier gebruiken van deurwaarders of zelfs persoonlijk bij je langskomen met een camera op je snufferd zodat je gaat betalen, niets is te gek. Betaal je niet, dan komt je filmpje op YouTube en weet iedereen van je schuld.

Onterechte kosten

Staan er op de brieven van een incassobureau kostenposten als ‘administratiekosten,’ ‘informatiekosten’ of ‘salaris gemachtigde’? Vaak zijn dat onterecht in rekening gebrachte kosten. Het loont om het incassobureau te bellen en te vragen (al dan niet klagen) waar die kosten voor zijn. De kans is groot dat de vordering dan ineens lager wordt. Na onderzoek blijkt namelijk dat in een kwart van de ‘verstekzaken’ (incassozaken die voor de rechter komen, maar waarbij de schuldenaar niet komt opdagen) onterecht kosten in rekening zijn gebracht. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) onderzocht in dat kader zo’n vierhonderd incassobrieven. In 20 procent van die brieven waren hogere kosten in rekening gebracht dan wettelijk toegestaan. Als je je dan bedenkt dat er jaarlijks miljoenen brieven verzonden worden door incassobureau’s dan is de kans zeer aannemelijk dat ook bij jou onterecht kosten in rekening gebracht zijn.

De deurwaarder

Pas als het incassobureau geen succes heeft geboekt kan besloten worden de vordering uit handen te geven aan een (gerechts)deurwaarder. Dit is een door de Kroon benoemde openbare ambtenaar die specifieke taken verricht waartoe alleen hij bevoegd is. De deurwaarder heeft diverse taken;

  1. Ambtelijke taak
    Allereerst heeft een deurwaarder een ambtelijke taak. Hij brengt exploten uit. Dit zijn aktes (processen-verbaal) waarin hij verslag doet van het overhandigen van een gerechtelijk stuk, zoals dagvaardingen (waarbij de schuldenaar wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen), beslag op roerende zaken, et cetera.
  2. Rechtelijke beslissingen uitvoeren
    De deurwaarder voert ook rechtelijke beslissingen uit. Dit heet dan executie of tenuitvoerlegging van het vonnis (het uitvoeren van wat besloten is door de rechter). Een voorbeeld is het leggen van beslag bij de schuldenaar. Een kantongerecht behandelt vorderingen tot € 25.000,00. Daarboven worden vorderingen door de civiele rechtbank behandeld.
  3. Niet ambtelijke taken
    Deurwaarders hebben ook niet ambtelijke taken, zoals het verlenen van rechtskundige bijstand in kantongerechtprocedures en het geven van juridische adviezen. Daarbij kan een deurwaarderskantoor tevens als incassobureau werkzaam zijn.

Het verwarrende in dit verhaal is dus dat de deurwaarder een dubbele rol vervult. Enerzijds zijn zij aan het werk voor de schuldeiser en kunnen ze beslag leggen (een vonnis ten uitvoer brengen), anderzijds staan ze bij je aan de deur om je bij te staan voor het oplossen van het probleem; tref een betalingsregeling, betaal zodat er geen beslag gelegd wordt.

Naar de rechter

De deurwaarder gaat met de schuld naar de rechter, die moet bevestigen dat de schuld inderdaad bestaat. Hiervoor krijg je een dagvaarding waarin je wordt opgeroepen om ter zitting te verschijnen bij de kantonrechter. In deze dagvaarding staat vermeld wat de reden is dat je wordt opgeroepen. Het doel van de deurwaarder is om toestemming van de rechter te krijgen om invorderingsmaatregelen te mogen nemen, zoals het leggen van beslag. Veel schuldenaren besluiten om niet naar de zitting te gaan, vaak omdat dit niet enige oproep voor een zitting is. Zo’n 71% (2015) van de zaken zijn verstekzaken.

Tijdens de zitting doet een rechter niet veel bijzonders. De rechter stelt in feite slechts de vordering vast. Er wordt voornamelijk gekeken of er niet overduidelijke fouten gemaakt zijn. Indien de vordering in jouw ogen niet klopt, dan is het verstandig wél aanwezig te zijn. Je kunt dan verweer voeren tijdens de zitting. Het is ook mogelijk om dit vooraf schriftelijk te doen. Als de rechter bevestigd heeft dat de schuld bestaat, dan wordt door de rechter een ‘vonnis toegewezen’.

Dit vonnis wordt door de deurwaarder ‘betekend’ bij jou, je wordt geïnformeerd over de toewijzing van het vonnis. De deurwaarder geeft dit meestal persoonlijk aan je af. Je deur niet opendoen heeft in dit geval niet veel zin; als een deurwaarder het vermoeden heeft dat je woonachtig bent op het betreffende adres dan mag hij het in de brievenbus gooien. Hiermee mag de deurwaarder juridisch zwaar geschut inzetten: het leggen van beslag op loon, beslag op bankrekening en beslag op andere bezittingen (zoals inboedel).

Beslag

Met het vonnis in de hand kan de deurwaarder beslag gaan leggen. Dit kan een deurwaarder op verschillende manieren doen. Hierboven zijn de verschillende soorten beslag al genoemd; loonbeslag (inkomensbeslag), bankbeslag of beslag op goederen.

Inkomensbeslag

Een deurwaarder kan beslag leggen op je inkomen (loon en uitkering). Dit mag gedaan worden tot aan een bepaald niveau: de beslagvrije voet. Dit is het bedrag dat je maandelijks absoluut nodig hebt om van te kunnen leven. De berekening van de beslagvrije voet wordt gedaan aan de hand van gegevens (huur, toeslagen, inkomen, zorgpremie e.d.) die jij moet overleggen aan de deurwaarder. Doe je dit niet, dan heb je kans dat zij de beslagvrije voet gaan schatten. Dit zal nooit in je voordeel zijn. Ook gegevens over je (inwonende) partner dien je te overleggen, ook al heeft hij/zij niets met de vordering te maken. Als je weigert gegevens van de partner te verstrekken dan loop je het risico dat de beslagvrije voet gehalveerd wordt. Het kan voorkomen dat er sprake is van meerdere deurwaarders die loonbeslag leggen, ieder krijgt dan een gedeelte van het beslagen loon. Ben je het niet eens met de hoogte van de beslagvrije voet? Dan kan je hiertegen in bezwaar gaan. Wij kunnen je daarbij helpen.

Bankbeslag

Een andere optie is het leggen van bankbeslag. Een deurwaarder kan dan, op een zeker moment, beslag leggen op het volledige saldo van de bankrekening. Gebeurt dit net wanneer je inkomen gestort is dan kan dit voor grote problemen zorgen. Er wordt dan als het ware misbruik van bevoegdheid gemaakt. Hier kan je tegenin gaan. Advies bij Schulden kan je verder helpen.

Beslag op goederen

Beslag op goederen, zoals je inboedel, is vaak slechts een dreigement zodat je overgaat tot betalen. Gemiddeld kost het leggen van beslag op je inboedel zo’n € 1.200,00. De opbrengst van de in beslag genomen goederen is vaak lager dan deze kosten. Dreigt een deurwaarder met het leggen van beslag op je goederen? Neem dan vandaag nog contact met ons op, wij weten precies wat je nodig hebt!

Ja, ik wil geholpen worden!
Whatsapp