Loonbeslag - Advies bij Schulden
Hét betrouwbare gratis
adviesbureau bij schulden

Wat is loonbeslag?

De deurwaarder heeft de mogelijkheid om beslag op het loon te leggen wanneer je een langere tijd niet je financiële verplichtingen bent nagekomen. Hetzelfde geldt wanneer er sprake is van een uitkering in plaats van loon uit arbeid. Ook op een uitkering kan beslag worden gelegd.

Als een deurwaarder over wilt gaan tot het leggen van loonbeslag, dan krijgt deze die mogelijkheid nadat de rechter hiervoor een vonnis heeft gegeven of wanneer er een dwangbevel is ontvangen. Een dwangbevel is voldoende om over te gaan tot het leggen van loonbeslag wanneer er sprake is van een schuld bij een overheidsinstantie.

Vanaf het moment dat de deurwaarder het vonnis of dwangbevel heeft gekregen, zal deze overgaan tot het leggen van loonbeslag. Het is voor de werkgever of uitkeringsinstantie verplicht om mee te werken aan het mogelijk maken van dit beslag.

Beslagvrije voet

Wanneer er eenmaal loonbeslag wordt gelegd op jouw loon of uitkering, betekent dit niet dat je tijdelijk geen inkomen meer ontvangt. De deurwaarder heeft de verplichting om een beslagvrije voet te berekenen.

De beslagvrije voet berekent op basis van een aantal factoren welk bedrag vrij is van het beslag. Dit bedrag zal je dan gedurende het loonbeslag blijven ontvangen om je vaste lasten te kunnen blijven betalen en jezelf in levensonderhoud te voorzien. Uiteindelijk wordt de norm van 90% van de toepasselijke bijstandsnorm gehanteerd bij het berekenen van de beslagvrije voet.

Zo wordt de beslagvrije voet berekend door de deurwaarder op basis van de volgende factoren:

 • Gezinssamenstelling
 • Netto inkomsten (eventueel van partner)
 • Rekenhuur of hypotheek
 • Te ontvangen toeslagen
 • Kinderbijslag
 • Premie ziektekosten

Werkgever

Wanneer de deurwaarder overgaat tot het leggen van loonbeslag, informeert deze de werkgever over het beslag. Vervolgens is de werkgever verplicht om mee te werken aan het loonbeslag.
De werkgever werkt mee door het invullen van een werkgeversverklaring. Met behulp van deze verklaring werkt de werkgever mee aan het verschaffen van de benodigde informatie voor het loonbeslag.

Via een werkgeversverklaring worden onder andere de volgende punten opgegeven:

 • Aard van dienstverband
 • Verklaring voortzetting dienstverband
 • Bruto jaarsalaris
 • Vakantietoeslag
 • Eventueel verstrekte lening

Onterecht loonbeslag

Helaas komt het zo nu en dan voor dat er loonbeslag wordt gelegd en dat achteraf blijkt dat dit onterecht was. Ondanks dat een dergelijke situatie niet vaak voorkomt, is het toch een mogelijkheid en is het altijd goed om jezelf de vraag te stellen: is het beslag op mijn loon terecht?

Er zijn dan ook een aantal situaties waarbij je rekening moet houden wanneer er sprake is van loonbeslag. Zo mag er bijvoorbeeld alleen loonbeslag worden gelegd op jouw loon of uitkering wanneer ook jij de enige bent die de schuld heeft laten ontstaan. Ook moet jij voordat er tot loonbeslag wordt overgegaan, in kennis worden gesteld van de betalingsachterstand door het ontvangen van een aanmaning.

Ook kan het zijn dat de deurwaarder over wil gaan tot loonbeslag terwijl jij een betalingsregeling hebt afgesproken met de schuldeiser en jij deze regeling gewoon zoals afgesproken nakomt. Ook in het geval van een lopende betalingsregeling is het niet mogelijk voor een deurwaarder om over te gaan tot loonbeslag.

Wat kan ik zelf ondernemen?

Wanneer jij van mening bent dat er onterecht loonbeslag wordt gelegd of er bijvoorbeeld een te lage beslagvrije voet wordt gehanteerd, zijn er een aantal stappen die je kan zetten.

Te lage beslagvrije voet voorkomen

Wanneer de deurwaarder over gaat tot het leggen van het loonbeslag, is het belangrijk dat je hier aan meewerkt door alle inlichtingen te verschaffen die de deurwaarder nodig heeft om de beslagvrije voet te berekenen.

Wanneer de deurwaarder de beslagvrije voet berekend op basis van verouderde of onjuiste informatie, kan het zijn dat de beslagvrije voet lager is dan eigenlijk zal moeten zijn. Werk dus altijd goed mee!

Beslagvrije voet zelf berekenen

Ook is het mogelijk om zelf een beslagvrije voet te berekenen. Zo hebben instanties als de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), UWV en de Belastingdienst rekenmodules online staan waarmee de beslagvrije voet berekend kan worden.

Werkgever inlichten over het loonbeslag

Wanneer je bericht hebt ontvangen over een geplande loonbeslag, is het altijd een goed idee om dit bespreekbaar te maken met jouw werkgever. Op deze manier zal de werkgever ook niet voor verrassingen komen te staan.

Er is loonbeslag gelegd, wat moet ik nu doen?

Is er in jouw situatie sprake van loonbeslag en heb jij vragen over deze maatregel? Vraag jij je af of jouw beslagvrije voet juist berekend is? Neem contact op met Advies bij schulden en dan zullen wij samen met jou kijken naar de situatie.


Contact opnemen Gelijk bellen
Whatsapp