Ontruiming woning door schulden | Advies bij Schulden | Gratis advies
Hét betrouwbare gratis
adviesbureau bij schulden

Ontruiming woning

Zit je in de vervelende situatie dat er sprake is van een huurschuld waardoor er nu een ontruiming van de woning dreigt? Hier lees je meer over een ontruiming van een woning en wat je daar aan kunt doen.

Wat is een ontruiming?

Bij een ontruiming van een huurwoning dwingt de verhuurder de bewoners het huis met al hun bezittingen te verlaten. Omdat een ontruiming verstrekkende gevolgen heeft voor huurders, mag je als verhuurder pas hiertoe overgaan nadat je een aantal voorgeschreven stappen strikt hebt gevolgd.

Een gerechtelijke procedure

Lukt het niet om de huurachterstand te betalen en is een betalingsregeling niet gelukt of heb je je er helaas niet aan kunnen houden? Dan kan de verhuurder overgaan tot ontruiming van de woning. Hiervoor start de verhuurder eerst een gerechtelijke procedure. Dit begint altijd met een zogenaamde dagvaarding, die door de deurwaarder aan de huurder wordt overhandigd. Een huurzaak komt altijd voor bij de kantonrechter, wat inhoudt dat je als huurder niet verplicht bent vertegenwoordigd te worden door een advocaat, maar dit mag uiteraard wel! De verhuurder zal eisen dat de achterstallige huur alsnog wordt betaald, dat de huurovereenkomst wordt ontbonden en dat de huurder de woning verlaat.

Als huurder kan je verweer voeren tegen de eisen van de verhuurder. Je kunt bijvoorbeeld uitleggen waarom je niet kon betalen, waarom een betalingsregeling niet gelukt is en of je ondertussen al extra hulp hebt ingeschakeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schuldhulpverlening of een bewindvoerder. Goed verweer voeren is niet zo makkelijk, je moet echt duidelijke en zwaarwegende redenen hebben om de rechter te kunnen overtuigen. Twijfel dus niet om je bij te laten staan door een advocaat!

Wanneer geeft de rechter toestemming voor ontruiming?

Een kantonrechter zal een eis tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de huurwoning niet zomaar toewijzen. Over het algemeen zal de kantonrechter de eis pas toewijzen als de huurachterstand drie maanden of meer bedraagt, of als je als huurder al meerdere malen een huurachterstand hebt laten ontstaan.

Na de uitspraak

Als de kantonrechter de verhuurder gelijk geeft en de eisen toewijst, zal de huurder de woning moeten verlaten. Sommige verhuurders zijn ook dan nog bereid om een betalingsregeling aan te gaan, maar het merendeel zal daadwerkelijk tot ontruiming willen overgaan. Vergeet niet, de proceskosten zullen dan ook nog bij de huurder in rekening gebracht worden. Het is wettelijk voorgeschreven dat allereerst de uitspraak van de kantonrechter, het vonnis, moet worden ‘betekend’ aan de huurder. Dat wil zeggen dat een deurwaarder het vonnis officieel moet overhandigen aan de huurder. Op deze manier krijg je als huurder de laatste kans de woning zelf te ontruimen en te verlaten.

De daadwerkelijke ontruiming mag niet eerder dan drie dagen na de betekening plaatsvinden. Vaak wordt deze termijn door de kantonrechter ruimer vastgesteld. In de uitspraak zal de kantonrechter dan bepalen dat de verhuurder bijvoorbeeld zeven of veertien dagen moet wachten na de overhandiging van het vonnis. De deurwaarder zal de precieze dag van de ontruiming aankondigen aan de huurder.

De ontruiming

De deurwaarder zal op de dag van de ontruiming, samen met een hulpofficier van Justitie, een slotenmaker en een verhuisploeg naar de woning gaan. Het kan zijn dat de verhuurder, of een medewerker van de verhuurder, ook aanwezig is. De medewerker kan de ontruiming niet meer voorkomen, maar kan jou wel bijstaan en meedenken met het bieden van verdere hulp. Maak hier op zo’n moeilijk moment ook gebruik van, je zult toch op zoek moeten naar een andere woonruimte. Als je als huurder niet aanwezig bent mag het slot opengebroken worden. Hierna wordt de woning leeggehaald. De achtergebleven spullen zullen aan de openbare weg gezet worden. Omdat dit hier van de gemeente niet mag blijven staan, neemt de verhuisploeg dit mee naar een opslag. Als huurder heb je nog een aantal maanden de tijd om de spullen op te halen, maar dan moet je wel de opslagkosten betalen.

Zijn er huisdieren, zieke mensen of kleine kinderen aanwezig? Dan zal de deurwaarder er voor zorgen dat deze ergens opgevangen worden.

Belangrijk om te weten is dat alle kosten die gemoeid zijn met de ontruiming voor rekening van huurder komen. Dat betekent dat je niet alleen een openstaande schuld hebt wegens huurachterstand, maar ook extra bijkomende kosten voor de ontruiming. Dit kan een ware financiële strop worden.

Hulp nodig?

Zit je momenteel in deze situatie of heb je een huurschuld en heb je dringend hulp nodig? Bel dan snel! Samen kunnen we kijken wat jouw mogelijkheden zijn.

Ja, ik wil geholpen worden!

 

Whatsapp