Schuldhulpverlening - Advies bij Schulden | Gratis Advies
Hét betrouwbare gratis
adviesbureau bij schulden

Schuldhulpverlening

Je bent al een langere tijd het overzicht over je financiën kwijt, schulden zijn opgelopen en incassobureaus melden zich keer op keer weer over betalingsachterstanden. In dit geval is het misschien een goed idee om schuldhulpverlening te overwegen.

Wat is schuldhulpverlening?

Schuldhulpverlening is een drie jaar durend traject dat wordt aangeboden door de gemeente waarin jij woont. Zowel de gemeente zelf als een andere instantie kan deze vorm van hulpverlening aanbieden.

De schuldhulpverlener zal samen met jou je schulden in kaart brengen en er zal een overeenkomst worden aangegaan waarbij de keus wordt gemaakt voor een saneringskrediet of schuldbemiddeling. Aan het eind van het traject wordt er een voorstel tot finale kwijting aangeboden aan de schuldeisers en zal de rest van de overgebleven schuld worden kwijtgescholden wanneer de schuldeisers akkoord gaan met de voorstellen.

Saneringskrediet of schuldbemiddeling

Het schuldhulpverleningstraject kan bestaan uit een saneringskrediet of schuldbemiddeling.

Bij een saneringskrediet zal er een bedrag worden geleend bij de gemeentelijke kredietbank. Dit bedrag zal worden gebruikt voor de uiteindelijke voorstellen die aan de schuldeisers worden gedaan. Er zal maandelijks gespaard worden om de lening uiteindelijk weer terug te betalen. Er zal een vrij te laten bedrag (VTLB) worden vastgesteld en op basis daarvan zal er worden afgedragen.

Bij schuldbemiddeling is er sprake van een directe betaling aan de schuldeisers. Je spaart elke maand zelf voor de uiteindelijke voorstellen finale kwijting.

Bewindvoerder of budgetbeheerder

Het is mogelijk dat er gedurende het traject, een bewindvoerder of budgetbeheerder wordt toegewezen. Deze zal bijvoorbeeld de vaste lasten betalen en er voor zorgen dat jij op deze manier hier in mindere maten naar om hoeft te kijken. De schuldhulpverlener zal dan ook per geval bekijken of dit extra handje hulp nodig is.

Finale kwijting of dwangakkoord

Aan het eind van het traject is het de bedoeling dat de schuldeisers de overgebleven schulden zullen kwijtschelden. Toch is het niet altijd mogelijk dat alle schuldeisers akkoord gaan. Organisaties zoals het CJIB verlenen geen kwijtschelding. Het gevolg is dus dat deze schulden wel blijven bestaan en je na het schuldhulpverleningstraject deze schulden alsnog dient af te lossen.

Als andere schuldeisers niet akkoord gaan met de voorstellen, kan je een verzoek tot een dwangakkoord indienen bij de rechtbank. Als deze wordt toegewezen dan zullen de schuldeisers die niet akkoord gaan, worden gedwongen om alsnog akkoord te gaan.

Schuldhulpverlening iets voor jou?

Denk jij dat schuldhulpverlening jou situatie kan verbeteren en heb je advies nodig over dit traject? Neem dan gerust contact met ons op en dan kijken we samen naar de mogelijkheden die schuldhulpverlening jou kan bieden.


Contact opnemen Gelijk bellen
Whatsapp