Voorkomen van ontruiming - Advies bij Schulden
Hét betrouwbare gratis
adviesbureau bij schulden

Huren

Huren is aantrekkelijk voor velen, dit blijkt ook uit de cijfers. Volgens het CBS zijn er, van de ongeveer 3,3 miljoen huurwoningen, ruim 3 miljoen van deze woningen op het moment bewoond en is er op basis van de cijfers van afgelopen jaren een stijgende lijn te zien in het aantal huurwoningen in Nederland. Over het algemeen zijn de meeste huurwoningen in Nederland eigendom van woningcorporaties. Andere huurwoningen zijn in eigendom van onder andere bedrijven, particulieren en beleggers.

Huren is over het algemeen aantrekkelijk vanwege het feit dat het huren van een woning voor vrijheid zorgt. Zo hoef je onder andere geen hypotheek af te sluiten en kan je in principe de huurwoning verlaten wanneer je toe bent aan een nieuwe omgeving en woning. Ook zaken als onderhoud worden door de verhuurder geregeld zodat jij hier niet naar om hoeft te kijken.

Verplichtingen als huurder

Wanneer je een woning huurt en ongeacht van een particulier, corporatie of andere partij, is het van belang dat jij je voldoet aan verplichtingen. Als huurder heb je in principe twee hoofdverplichtingen.

Betalen van de huurprijs

Als huurder ben je verplicht om de huurprijs te betalen zoals dit is overeengekomen in de huurovereenkomst. Dit houdt dus ook in dat je de huur betaalt op de afgesproken datum. Wanneer je dit niet doet loop je het risico op een huurachterstand.

Gedraag je als een goed huurder

Naast het volledig en tijdig betalen van de huurprijs, is het ook van belang dat jij je als een goed huurder gedraagt. Echter is dit een redelijk vage term. Wanneer gedraag jij je eigenlijk als een goed huurder?

Denk bijvoorbeeld aan de volgende punten:
– De woning niet verwaarlozen en/of vervuilen
– Geen overlast veroorzaken voor andere huurders
– Woning beschikbaar stellen voor benodigde reparatie of onderhoud

Over het algemeen worden deze verplichtingen ook in de huurovereenkomst opgenomen. Het betekent dan ook dat een verhuurder zich kan beroepen op deze verplichtingen wanneer jij je als huurder je niet aan een van deze verplichtingen houdt. Zo kan bijvoorbeeld het niet tijdig betalen van huur er voor zorgen dat de verhuurder uiteindelijk overgaat tot het ontruimen van de woning.

Woningontruiming: hoe werkt het?

Wanneer jij je niet aan je verplichtingen houdt, kan er in principe uiteindelijk een grond ontstaan om over te gaan tot het ontruimen van een woning. Echter zie je vaak dat de verhuurder de huurder ook eerst wijst op het niet nakomen van een verplichting. Het ontruimen van een woning is dan ook eigenlijk een soort van laatste redmiddel van de verhuurder wanneer er echt geen uitzicht meer is op een betere situatie.

Wanneer jij bijvoorbeeld een huurachterstand aantal maanden heb laten ontstaan, is het mogelijk dat de verhuurder de huurovereenkomst zal opzeggen omdat jij jouw verplichting tot het betalen van de huur al een langere tijd niet bent nagekomen. Vanaf het moment dat de huurovereenkomst is opgezegd wordt er van jou verwacht dat je de woning zal verlaten.

Als jij niet akkoord gaat met de opzegging van de huurovereenkomst, kan de verhuurder de rechter verzoeken om de huurovereenkomst te laten beëindigen. Vanaf het moment dat de overeenkomst door de rechter wordt beëindigd, bepaalt deze ook het termijn waarbinnen jij jouw woning moet verlaten. Doe jij dit uiteindelijk niet dan kan er alsnog tot ontruiming worden overgegaan.

Houd er rekening mee dat de rechter ook jouw situatie zal afwegen in het geschil. Als jij door onverwachte problemen je huur niet heb kunnen betalen en de rechter erkent een dergelijk probleem, zal dit ook worden meegenomen in de afweging tot de uiteindelijke uitspraak.

Wat kan ik doen om ontruiming te voorkomen?

Ontruiming van je woning is het laatste waar je op zit te wachten. De volgende punten zouden er voor kunnen zorgen dat je het niet zo ver hoeft te laten komen:

Betaal op tijd en gedraag je als een goed huurder

Zoals duidelijk is wordt er van jou verwacht dat jij de verplichtingen uit de huurovereenkomst nakomt. Betaal dus altijd je huur op tijd en ga goed met de woning zelf en de omgeving om! Als er echter problemen ontstaan waardoor jij het risico loopt niet aan je verplichtingen te kunnen voldoen, neem dan contact op met je verhuurder en wie weet kunnen jullie samen tot een oplossing komen.

Betalingsregeling treffen

Als jij tijdelijk niet in staat bent of niet in staat bent geweest om je huur te betalen, neem dan contact op met jouw verhuurder. Het kan zijn dat de verhuurder begrip heeft voor jouw situatie en misschien een betalingsregeling wilt afspreken zodat jij alsnog de achtergebleven huur zal voldoen.

Moratorium

Wanneer jij in een WSNP-traject zit of hiervoor een aanvraag is ingediend, is het mogelijk om ook een verzoek in te dienen tot het verkrijgen van een moratorium. Een moratorium houdt in principe in dat jouw woning niet ontruimd mag worden omdat een ontruiming er voor zal kunnen zorgen dat het WSNP-traject in gevaar dreigt te komen.

Kort geding

Het kan voorkomen dat de verhuurder wilt overgaan tot ontruiming maar dit onrechtmatig is. Als jij van mening bent dat er geen grondige reden is tot het overgaan van het ontruimen van jouw woning, kan je een advocaat inschakelen die gespecialiseerd is in het huurrecht om zo vervolgens een kort geding aan te spannen. Houd er rekening mee dat er slechts in uitzonderlijke gevallen een verbod tot ontruiming zal worden toegewezen en de feiten die het verbod zullen rechtvaardigen ook duidelijk aanwezig moeten zijn.

Mijn verhuurder wilt overgaan tot ontruiming, wat kan ik doen?

Wanneer jouw verhuurder jouw woning wilt ontruimen en jij je hier geen raad mee weet, neem dan contact met ons op! Wij kunnen kijken wat er in jouw situatie aan de hand is en welke stappen jij eventueel kan zetten om ontruiming te voorkomen.


Contact opnemen Gelijk bellen
Whatsapp